Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

  • Bildiri özet gönderim: 24 Haziran – 20 Ağustos 2019
  • Kabul edilen bildirilerin ilanı: 25 Ağustos 2019*
  • Kongre erken kayıt ve ödeme: 19 Temmuz – 20 Ağustos 2019
  • Kongre geç kayıt ve ödeme: 20 Ağustos – 01 Eylül 2019
  • Kongre programının ilanı: 10 Eylül 2019
  • Tam metinlerin son gönderim tarihi: 31 Ekim 2019
  • Tam metin kitabının basılması:  29 Kasım 2019 

*Bildiri sisteme yüklendikten en geç 15 gün içinde değerlendirme sonucu bildiri sahibine iletilecektir.